۱۳۹۰ دی ۲۸, چهارشنبه

19

"استیون واینبرگ : با دین یا بدون آن انسان های خوب کارهای خوب می کنند، و انسان های شرور کارهای شرارت بار. اما برای این که انسان های خوب کارهای شرورانه بکنند به دین نیاز است. "
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4602410433246554588&postID=107984881907914702&isPopup=true
goodreads
“ترجیح میدهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مُردم بفهمم نیست، تا اینکه طوری زندگی کنم که انگار خدا نیست و وقتی مُردم بفهمم که هست.”
― Albert Camus
http://tarsaaa.wordpress.com/2010/09/03/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d9%86-%d9%87%d8%a7%d9%88%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%82-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-3/#comments
(وبلاگ ترسا.عنوان پست:استفن هاوکینگ: خدا خالق جهان نیست.)۲ نظر:

مهرزاد گفت...

این جمله رو از توی کامنتای من دیدی؟
اعتراف کن

مهرزاد میرزایی گفت...

تازه باهاش مشکل هم داشتی\
جمله استیون واینبرگو میگم