۱۳۹۵ خرداد ۲۳, یکشنبه

dogville

این فیلم فوق العاده بود.نیکول کیدمن هم همینطور...هنوز دارم تلوتلو می خورم...