۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳, جمعه

عشق

خانواده در تبعید که هفتهءپیش از آپارات پخش شد از آرش ریاحی عالی بود.عالی.اصن این اصفهانیا یه ایرانیای عجیب غریبین.
همه شاعر،همه عاقل،همه آدم،همه محکم،...لرزون نیستن...
واز همه عجیب غریبتر بی بی سی.
ومن که فقط بلدم عاشق همه چی بشم،عاشق بی بی سی ام  وآپارات وتماشا و....ودریا (سارا) و سایه(نجمه) و آفتاب و....