۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

خــوشا ایــامِ فــروردیــن و صبحِ شادِ بهـروزی*

دست به دست هم دادیم تموم ساحل ها،جنگلها،دشتها،کوه ها روبا زباله پر کردیم.دولت،ملت.بچه ها ،بزرگها،سالمندان حتی نوزادها با اون پوشکای شیکشون.تو هیچی اینهمه با هم همکاری و همراهی نداشته ایم.جای تبریک داره واقعا".
...............
روزای اول فروردینه تو جاده ایم.ساعت یازده اس ونانای صبونه نخورده گشنه اس.من غر می زنم اما درختی پیدا نمی کنیم که زیرش پر از آشغال نباشه که نگه داریم.دعوامون میشه سر اینکه همون قبلیه تمیزتر بوده یا نه؛برا همین بدترین جای ممکن وسط اونهمه  زباله وبا حضور مگسها وچند تا پوشک بچه...
..............
امروز روز طبیعت -همون سیزده به در خودمون-برنامه کودک:
مجری:این گلا مال منه؟!مرسی .از کجا آوردید؟
-الاغه:از باغچه چیدیم.
-مجری:چه کار بدی؟امروز روز طبیعته.نباید گلا رو چیدو.....
..............
تو روز طبیعتم آدم غر می زنه؟روز 13به در؟!*مهندس شاه امیر فروغ

هیچ نظری موجود نیست: