۱۳۹۱ خرداد ۲۸, یکشنبه

39

امروز تو مهمونی یه بحث بی نتیجه داشتیم.اونا میگفتن بچه ها نباید ظهرا بازی کنن چون ساعت استراحت ملته ومن -که تنها کسی بودم که یه بچه  چار و نیم ساله داشتم می گفتم :برای بازی بچه ها تو این شرایطی که خونه ها و خیابونای امروز دارن نباید هیچ محدودیتی قائل شد.همه با من مخالف بودن...

هیچ نظری موجود نیست: