۱۳۹۱ مرداد ۱۱, چهارشنبه

من و نانا/5

هیچ وقت تاب تحمل دیدن هیچ زخمی رو نداشته ام غیر از زخم های خودم.حالا اما... وقتی درب و داغون از دیدن اون "زخم" میآم که بخوابونمت با بوی خوب تو دوپینگ می کنم.با صدات...

هیچ نظری موجود نیست: