۱۳۹۱ مرداد ۲۵, چهارشنبه

تو فارسی نوشته بودی؛گوش های ما با عربی آشناترند اما...

نمی دونم کی اینو گفته:
همه فعل هایم ماضی اند ... ماضی خیلی خیلی بعید ...!!!
دلم برای یک حال ساده تنگ شده است ...!!

برای طاهره فرستاده بودمش برام جواب داده بود:
حرف دلم رو زده.من نوشته بودم چنان اسير گذشته خويشم  كه امروز را به خاطر نمي آورم...

هیچ نظری موجود نیست: