۱۳۹۳ فروردین ۳۱, یکشنبه

اگه هزار تا جایزه هم برای این نوشته و این خوندن به مرادی کرمانی بِدَن،کمه.واله کمه،بلا کمه...هوشنگ مرادی کرمانی که مال امروز نیست.مال اون وقتاس.مال اون دور دورا...مال دیروزا...برا همین شکل دیروزاس.
فرستادمش واسه همه.
واینو فانیزِ من به اشتراک گذاشته واز اون وقت که شنیدمش تا حالا که هی دوباره میشنومش ،هر بار فانیذ رو محکم بوسیدم...از دور....
https://soundcloud.com/fanizf/03hoshang-moradi-kermani

هیچ نظری موجود نیست: