۱۳۹۵ آبان ۱۲, چهارشنبه


بابک و باباش از اینکه تو استادیوم "همه" داشتن فحش می دادن و فحشای رکیک ،تعریف می کردن.من گفتم چرا بهشون نگفتی جلو بچه...(خب....میدونم )  گفت من منتظر بودم بیان یقه ی ما رو بگیرن که شما چرا فحش نمی دید؟اصن برا چی اومدین اینجا؟!
***

"ح" پرسید بابک چیکار میکنه؟گفتم دوچرخه،کوچه...گفت عالیه.گفتم نه.فحشای خیلی بد می شنوه...گفت "اینم خوبه....و گفت که اونم از همون بچگی تو کوچه از این فحش ها شنیده و راضیه (:

هیچ نظری موجود نیست: