۱۳۹۵ بهمن ۱۲, سه‌شنبه[Forwarded from مژگان]
حتما خیلی دعا می کنم براشون... چون فقط یه کوچولو از حالشونو درک می کنم و همون یه کوچولو دنیای تاریک و بدیه....


[Forwarded from Kimia Gh]
همه مون وحشت داشتیم از اینکه به اینجا برسیم


[Forwarded from Kimia Gh]
ینی باور نمی کردیم آدمی که اینقدر بدی دیده همچنان دچار یه مصیبت جدید بشه...اما شد


[Forwarded from مژگان]
تو که وانمود می کنی مو من نیستی... ولی چون هستی می دونی که اینها ممکنه چیزی عکس مصیبت باشه...


[Forwarded from Kimia Gh]
آره...ولی اینهمه درد که می کشه....و خیلی کم حرفشو می زنه...


[Forwarded from مژگان]
درد در برابر افسردگی و مشکلات روحی هیچه...


[Forwarded from مژگان]
شب به خیر......... حتما برای مامان دعا می کنم  و حتما خدا دعامو می شنوه.. و امیدوارم  دعامو بپذیره ....

هیچ نظری موجود نیست: