۱۳۹۱ تیر ۲۸, چهارشنبه

امتحان

تو دو قسمت افتضاح بودم:
یکی وقتی  جواب یه سوال رو دروغ  گفتم،یکی ام وقتی پرسیدن زبان در چه حدی بلدید ؟و من گفتم هیچ....
حالا حالم خیلی بده.واسه هر دوش.

هیچ نظری موجود نیست: