۱۳۹۱ مرداد ۱۷, سه‌شنبه

برهان-امید-نور

بی جهت نیست که می گویند احتیاج،مادر اختراع که هیچ،مادر همه چیز است!خدا را صد هزار مرتبه شکراز این مادرها زیاد داشتیم و هر چیزی می شد سبب و موجد چیزی دیگر؛نه مثل حالا که هیچ چیز دلیل هیچ چیز نمی شود و کلا"تبادل یونی میان علت و معلول به شدت غایب است
.....باقی حرف هایش را نمی شنوم و خیره به چثه لاغر مردنی اش و حجم غذاهایی که می بلعد،می مانم و با خودم فکر می کنم واقعا" در این روز گار هیچ چیز دلیل هیچ چیز نمی شود.
(برخورد نزدیک-فروغ فروهیده)
***
امیدچیز خطرناکیه.امید اینجا آدمو دیوونه می کنه ...
پس فقط دو راه می مونه؛یا با زندگی کردن خودتو مشغول کن یا با مردن....
امید چیز خوبیه؛شاید بهترین چیز؛وچیزای خوب هیچوقت نمی میرن(از فیلم رستگاری از شاوشنگ)
***
بعد از ظهرا "آفتاب" چند دقیقه ای از گوشهءپنجره های شمال غربی میاد تو خونه.میرم میشینم تو کنج جنوب غربی "پذیرایی" و به دست و پام توی اون نور نگاه می کنم؛وبه سایه های خودم روی دیوارا و میزا و مبلا.....
در "معماری"سمت غرب ،بدترین جبهه برای گرفتن نوره...

هیچ نظری موجود نیست: