۱۳۹۱ مهر ۲۸, جمعه

زنده باد...

سه روزه که اعتصاب غذا کرده...!
همون روزی که عکسشو گذاشته بودم تو وبلاگ،سه تا گنجشک کوچولو اومده بودن لب پنجره.
گفتم نگاه کن چقدر اینا شبیه نسرین ستوده ان!