۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

غروب2

چشمام ضعیف شده ان.فهمیده بودم این اواخر که چشمام رو که به صفحه نزدیک می کنم دیگه نمیتونم بخونم.دکتر لعنتی میگه متولد 51 .میگه:پیر چشمیت شروع شده. تو دلم میگم:احمق...

هیچ نظری موجود نیست: