۱۳۹۱ دی ۱, جمعه

101

چند روز پیش یکی از دانشجوهای قدیمی با یه اشتباه (از طرف من)اومده بود تو صفحهءفیسبوک و کلی ابراز شادمانی کرده بود..اونم درست قبل از ساعت کلاس.دلم میخواست براش بنویسم که اشتباه شده وفیسبوکی و اصلا"اونطور که اون میگه استادی وجود نداره اما نمیتونستم.برف تهران سرحال وخوشحالش کرده بود و پیغام اشتباهی منم که... آنچنان درمونده شده بودم که ...فقط تونستم دنبال راه حلی بگردم برای پوشوندن قرمزی چشما و بینیم...وبی هیچ جوابی برم کلاس....

هیچ نظری موجود نیست: