۱۳۹۲ فروردین ۵, دوشنبه

92

سایه  http://gahyman.blogfa.com/post-41.aspx  به سال 92 سلام کرده. کلی از امید و شادی وانرژی نوشته.لابد چون حیاطی داره که میتونه دست در دست پسرش توش رقص باران راه بندازه....
مانا http://maanaaei.blogspot.com/2013/03/blog-post_21.html  اما 92 رو زیاد تحویل نگرفته. گفته دیگه هیچی براش مهم نیست حتی با اینکه خونه اش با اون تصویر آبی-گندمی ،یک ربع فاصله داره.
من.....دیگه نمیدونم که هنوز هستم؟....

هیچ نظری موجود نیست: