۱۳۹۱ اسفند ۲۶, شنبه

تنهایی

دیگه هیچی نیست که مزهءخوبی داشته باشه.که دلم بخواد بخورم...نه چایی...نه قهوه...نه کاکائو...نه شکلات داغ...نه کیک...نه بستنی نسکافه ای...
چشیدن دوبارهءطعم یه دوست رو می خوام که مزهءهمه چی رو برام عوض کنه...
خانم طوسی-صورتی دوچرخه سوار!چه زود رفتی

هیچ نظری موجود نیست: