۱۳۹۲ مرداد ۵, شنبه

163

-خیلی عصبانی میشم که این GOOGLE فوضول،bitaی منو اینجوری نوشته:Bita....

*****

-یه دلیلی که bbcرو دوست دارم،ناجیه غلامیه...چون شکل بچه هاس وچون لباساشو دوست دارم وچون بعضی وقتا موهاش خیلی موشه...وچون جلو خنده شم نمیگیره وتا حالاصدای خنده شو شنیده ام...

هیچ نظری موجود نیست: