۱۳۹۲ تیر ۲۷, پنجشنبه

هیچکاری

ماجرای باب اسفنجی امروزمون:پاتریک غصه میخورد که برای کارهای درست هرگز ،جایزه ای نگرفته.تو خونهء باب یه اتاق پر از جایزه بود.پاتریک سعی کرد یه کاری رو انجام بده-درست انجام بده-اما نمیتونست و وقتی واقعا"ناراحت بود و عصبانی ،یه جایزه براش رسید که روش نوشته بود : "برای انجام ندادن هیچ کاری بهتر از همه" ....طبعا" پاتریک خوشحال شد و شروع کرد به بپر بپر......

هیچ نظری موجود نیست: