۱۳۹۲ مرداد ۹, چهارشنبه

169

"ب" پیام داده:امشب شب آشتی با خداست....

بی انصافیه وقتی میگی دیگه نمیتونی اینهمه خرافه رو دنبال خودت بکشی و می خوای سبک بشی،بهت بگن:خدا خیلی مهربونه  ها ومث یه پیغمبر واست موعظه کنن که به «خدا»!!! ایمان بیاری!
بی انصافیه وقتی میگی حجاب رو دوست نداری برات از مضرات «برهنگی»! و هزارتا چیز زشت دیگه سخنرانی میکنن....!

پیغام امشب "ب" بی انصافی بود و انقدر ناراحتم کرد که نتونستم حتی به شوخی براش بنویسم:خواستی سفارشتو میکنم...

***
برای یه دوستی وسطای یه نامه ای نوشتم:
میخوام که فقط خدا باشه ومن...بدون قرآن...بدون امام ها...بدون دستورات...بدون تهدیدها...خدا باشه و من و هدیه هاش و لبخنداش وآغوشش...

اگه امشب آرزویی داشته باشم همین رها شدنه...

هیچ نظری موجود نیست: