۱۳۹۲ مرداد ۱۱, جمعه

170

        یاد این داستان افتادم- که "یغما" یه جایی ،تعریف کرده بودش-امروز؛ بس که هی نصیحت میشنوم....
با خط خودش گذاشتم اینجا:

        یارو داشت توی فرودگاه سیگار می کشید - پروازش تاخیر داشته - یکی میاد از سر نصیحت وخیرخواهی و اینا میگه آقا چند ساله سیگار میکشی؟
 - 30 سال
- روزی چقدر؟
- 10 نخ
- می دونی اگه سیگار نمیکشیدی و پولشو جمع میکردی الان می تونستی یه هواپیما داشته باشی؟
- شما خودت سیگار میکشی؟ 
- نه 
- هواپیما داری؟ 
- نه! 
- من خلبان همون هواپیماییم که تاخیر داره شما مسافر همونی؟هیچ نظری موجود نیست: