۱۳۹۲ مرداد ۳۰, چهارشنبه

183

بابا و بِیبی
                 ممنونم از z.m ،دوست خوب من برای نقاشیهایی که امروز برام فرستاد و یه عالمه خوشحالم کرد.

هیچ نظری موجود نیست: