۱۳۹۲ شهریور ۳۰, شنبه

207

استاد نقاشی آبان به تازگی سفری داشته به خارج از ایران ودپرس و افسرده،طبق معمول ،برگشته...
کلی تعریفا کرده بوده برا شاگرداش،...
من از این یکی خیلی خوشم اومد که گفته بود،من فهمیده ام که ما اصن تا حالا زن ندیدیم...ینی اگه خوب فکر کنین یه حقیقت خیلی عجیب غریبِ تلخِ غیر قابل باورِ...اصن همه چی...

هیچ نظری موجود نیست: