۱۳۹۲ مهر ۱۸, پنجشنبه

217

فکر نمی کنم تو همهء عمرم تونسته باشم دوازده ساعت متوالی،....نه هشت ساعت...خونه داری کرده باشم...حتی کمتر...بعد چون این مورد جز "نتوانستنها"م به شمار میره میگم:خوب چه معنی داره اصلا"؟یا به قول نانا :"معنیش چی میشه؟"اینکه آدم از صب تا شب از یه خونه نگهداری کنه که تمیز باشه و مرتب ...
      اما این پیشنهاد دیگه مربوط نمیشه به نتوانستهای من... بلکه مربوطه به دست درد خانم سین که یه معلمه(تازه ورزش-فک کن) و فقط دوتا بچه داره،یکی دو سال از من همه اش بزرگتره وتا همین دور و برا(زمانی) هم خونه داری کرده ،هم بچه داری(سه تا)،هم معلمی،هم آشپزی،هم مهمون داری،هم......وبسیارم خوشحاله که یه حقوق داشته که باعث شده با شوهرش سر پول زیاد بگو مگو نداشته باشن ...
     من میگم غیر از معلمی،این خانوم ،چند تا شغل دیگه ام داشته که بابتشون ،"دست درد"دریافت کرده...چرا بعضیا انقدر کودنن که معنی این حرف ساده رو نمیفهمن؟ بیشتر،خانوما رو میگما....

هیچ نظری موجود نیست: