۱۳۹۲ آبان ۳۰, پنجشنبه

241

فیلمای مانیا اکبری رو دوست دارم...آقای بابا دوست نداره.میگه چندش آورن.منم کم و بیش این حسو دارم. با هیچکدوم از آدمای فیلماش ارتباط برقرار نمیکنم...تقریبا"همه غریبه ان...اما واقعین.وجود دارن.
***
(در ضمن زندگی در آب بااستیو زیسو)

هیچ نظری موجود نیست: