۱۳۹۲ بهمن ۲۴, پنجشنبه

-....نه اینکه فقط دنیای ماده اس و دنیای غیر ماده وجود نداره وحتی نه اینکه اعتقادی بهش ندارم،فقط وقتی پای ماوراء ماده به روابط انسانی و اجتماعی کشیده میشه،همه چی رو خراب می کنه.
-...


مث اینهمه داستان که از مسائل غیر مادی تعریف میکنن...
***
سفر خسته کننده ای بود...

-بعد چند روز سایه:این یعنی چی بیتا جان؟
-ینی به بچه هامون نگیم اگه دعا بخونی ،خدا کمکت میکنه ...خدا مواظبته...(آه لعنتی یادم نیست چی نوشته بودم) و هیچ چیز غیر ملموس و غیر منطق این جهانی...بذاریم خودشون تجربه کنن...یاد ندیم(خلاصه که همچین چیزایی)
-دیروزیه مستند از دنیای میمونها نشون می داد که توی کولونیشون یه اپیدمی اومده بود وتعداد زیادی مرده بودن.یه پژوهشگر غربی که مدت ها اینا رو تحت نظر داشت اینجوری می گفت:اونایی که همدلی و محبت بیشتری بروز می دادند،جان سالم به در برده بودند...صدرا مات و مبهوت نگاه می کرد و بدون هیچ وساطتی تاثیر معنا را بر زندگی می آموخت.

حرفای سایه باعث میشه اضافه کنم:مگر با منطق این جهانی....

هیچ نظری موجود نیست: