۱۳۹۲ بهمن ۲۶, شنبه


ادعای بی تفاوتی سخت است
آن هم 
نسبت به کسی که
زیباترین حس دنیا را با او تجربه کرده ای
مارگارت اِلنور 

هیچ نظری موجود نیست: