۱۳۹۲ بهمن ۱۶, چهارشنبه

دیوونه گی هاش هموناییه که من همیشه دلم خواسته و جسارتشو نداشتم...نه از نظر سیاسی.از نظر اجتماعی...همین گلها و سلام ها و لبخندها...

اینهمه تفاوت ، فقط برای من تداعی یک "پیامبر" است.

هیچ نظری موجود نیست: