۱۳۹۵ تیر ۳۰, چهارشنبه

نزدیک می شوم به تو و تو دور می شوی...

مثل سه تا جزیره شدیم...دور از هم...
تلاش من برای اینکه بهشون بفهمونم چاره فقط حرف زدنه بیهوده اس.
لِیلی باور نمی کنه و بابا بلد نیست و نمی خواد بلد بشه.
برای همین کنار کشیده ام و دارم دور شدن این سه جزیره رو نگاه می کنم.

هیچ نظری موجود نیست: