۱۳۹۵ آذر ۴, پنجشنبه


از اینجا...
این دو قطعه زمین از اینجا خیلی مخصوصند.
یکی به خاطر یه چاله ی آب تقریبا همیشگی،یکی به خاطر تقسیمش به باغچه و راه و یه خونه ی خیلی کوچولو...


 • _از اینجا...
  دیوارهای کوتاه... اصلا
  این فیلم را به عقب برگردان...
  " گروس عبدالملکیان"
 • _ حتی این...
  دوربین موبایل منو مسخره می کني؟😄😋اگه گفتی چه جور این عکسا رو گرفتم؟

 • خدا آخر این پروژه رو بخیر کنه !
 • Peygir shodam badragham

 • برف، کوچه ی پشتي-1395

  و تازه می فهمم
  که برف خستگی خداست
  آن قدر که حس می کنی
  پاک کنش را برداشته
  میکشد روی نام من
  روی تمام خیابان ها،
  خاطره ها...
  گروس عبدالملکيان


  هیچ نظری موجود نیست: