۱۳۹۵ دی ۲۶, یکشنبه

بابک می پرسه:اینجا چی میگه ؟
میگم:می گه فاک*
یهو خشکش می زنه ...مامان !این خیییلی حرف بدیه...زود باش پاکش کن.منم از رو گوشیم پاکش می کنم
میگم واقعا؟نمی دونستم
می گه :خیلی حرف بدیه...
*همین ترانه ی پیش درآمد علی عظیمی

هیچ نظری موجود نیست: