۱۳۹۱ آذر ۳, جمعه

86


                                         
                                                              دوران شکوه باغ
                                                              از خاطرمان رفته....
                                                                  "منزوی"
                                                             

هیچ نظری موجود نیست: