۱۳۹۱ آذر ۳, جمعه

87

ما را چه شده چرا همه خاموشیم

با آل یزید دست در آغوشیم

حالا که نمی رویم همراه حسین

شمشیر به دشمنان او نفروشیم
"جلیل صفر بیگی"

هیچ نظری موجود نیست: