۱۳۹۱ آذر ۲۳, پنجشنبه

هدیه ای از "ح.پ"

http://www.wikiseda.org/play.php?id=33816&bitrate=default

به یاد "ح"دانشجوی بی نهایت خوبم، امشب در خانه طنین انداز بود.


چه قدر خنگ میشم وقتی میگم دیگه دانشگاه نمیرم.من عاشقشونم...هیچ نظری موجود نیست: