۱۳۹۱ بهمن ۲۵, چهارشنبه

127

23 بهمن خونۀ خاله از تهران تا قاهره رو نصفه نیمه دیدیم.غم انگیز بود.خیلی.خاله گریه هم کرد.من نذاشتم.دل هردومون سوخت.بیشتر از همه فهمیدم که ما همه خیلی بیشتر شبیه و از جنس شاه بودیم تا.......اون مثل همۀ ما بود و یه آدم خوب.بارها تو فیلم از این گفته میشد که اون تا آخرین لحظه از کسی کینه ای به دل نداشت ....
تو یه مصاحبه گفت اون یه آدم مذهبیه و به سرنوشت معتقده اما این دلیل نمیشه که رنج نکشه.
قسمتهایی که مربوط به انور سادات بود هم جالب بود.اونجا که دربارهء ج.ا  و خ می گفت.

هیچ نظری موجود نیست: