۱۳۹۲ تیر ۲۲, شنبه

148

1ویل هانتینگ نابغه
2نیمه شب در پاریس
هردو رم باید دوباره ببینم.
****
الو!سلام!
سلام!
روزه می گیری؟
نه.
....!
....!

هیچ نظری موجود نیست: