۱۳۹۲ شهریور ۱۹, سه‌شنبه

194

زندگی مث یه کابوسه...کابوس جنگ،مرگ،دیگران...جنگ،مرگ،دیگران...جنگ،مرگ،دیگران...

هیچ نظری موجود نیست: