۱۳۹۲ مهر ۲۴, چهارشنبه

Charlotte Gainsbourg
چون روابط همیشه مبهمند
و من موفق به ارتباط برقرار کردن نمی شم
وچون مدام خودم رو سرزنش می کنم
حتی جاهاییکه تقصیر من نیست
هر ناکامی منو بیشتر و بیشتر از خودم دور می کنه
از خودم،از بچه هام واز تو
به همین دلایل
و خیلی دلایل ناشناختهءدیگه...
(جمله هایی از فیلم I am not there)
Because relations are always ambiguous and I continually fail to communicate
Because I continue to blame myself even when I'm not to blame;
Because each failing has made me more remote from myself, from my babies and from you;
For all these reasons and many more still unknown,
I must listen, I must look around more than ever

هیچ نظری موجود نیست: