۱۳۹۲ آذر ۱۳, چهارشنبه

248

میخوام تمرین کنم.تا آخر آذر...ببینم میتونم!باید بشه...
کارام خیلی عقب مونده ان و اینترنت بی تاثیر نیست...
وقت بدیه...بخاطر دوستهایی که تازگی اومده ان و...
ولی چاره ای نیست...بخاطر بابا ،آبان،نانا و خودم....

هیچ نظری موجود نیست: