۱۳۹۲ دی ۲۱, شنبه

به ایلام می آید.فرصت را از دست نده برای دیدنش...به جای  من هم...

سقوط و دیگر هیچ !

هیچ نظری موجود نیست: