۱۳۹۳ خرداد ۱, پنجشنبه

بیشتر از هر چیزی الآن دوست داشتم بلد باشم عصبانی نشم.هیچوقت...یا حداقل خیلی کم...خیلی خیلی کم...ازعصبانی شدنای پی در پی ام ،دلخورم.
***
مستند در پناه بلوط و مسیج های فرشته و حرفای آخری مامان،هوای ایلامو بسرم زده....هوای فرشته...هوای سواری با ماشین فرشته...کی میشه که برم؟بگم فرشته پاشو یه چایی برام بذار نزدیکما...
***
https://soundcloud.com/mehrak-2
بی تو دلم شوری و امیدی
دیگر به دنیا ندارد...

هیچ نظری موجود نیست: