۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۷, چهارشنبه

ینی حتی یه نفرم نبود از این همه فک و فامیل و دوست و آشنای من که از این چهرازی خوششون بیاد جز م.س ...
اینهمه که من ابراز احساسات کرده بودم تازه...

هیچ نظری موجود نیست: