۱۳۹۴ دی ۵, شنبه

424

امروز هر جا میرفتم مامان بود
تو خونه،
فیلم مسیح که وقتی به مادرش رسید اشکاش سرازیر شد
وشب که باسی هم از مامانش نوشته بود

نگرانتم و الان فهمیده ام که اشتباهم تنها گذاشتنت بود و نه چیزای  دیگه ای که فک می کردم

هیچ نظری موجود نیست: