۱۳۹۴ دی ۵, شنبه

425

صدای پیانو لیلی تو خونه طنین می ندازه
اسم آهنگا رو یاد نمی گیرم.این آخرین آهنگيه که تمرین کرده.
سه ساعت دیگه دوباره اون پیانو ساکت میشه تا وقتی که لیلی دوباره برگرده به خونه خودمون.
امروز هوا آفتابی و خوبه.و تمیز و لیلی داره ميره به تهران دودی.

هیچ نظری موجود نیست: