۱۳۹۴ دی ۵, شنبه

426

به خاطر سن و ساله یا تو این مملکت این بلا به سر آدم میاد.مرتب به این سوال بر می خورم.ریشه ی نصف مسئله ها می رسه به اینجا.
یکیشم این.
که خودتو مالک هیچی نمی دونی.اینو تو نوشته ی قبلی یادم اومد که خونه ی خودمون ،خیلی عجیب اومد به نظرم.

هیچ نظری موجود نیست: